Een node is een apparaat in een blockchain-netwerk, dat is een essentiële fundering de blockchain technologie, daardoor kan het blockchain-netwerk functioneren en in stand gehouden worden. Nodes worden verspreid over een breed netwerk en voeren een verscheidenheid aan taken uit.

Een node kan elk actief elektronisch apparaat zijn, inclusief een computer, telefoon of zelfs een printer, zolang het verbonden is met het internet en als zodanig een IP-adres heeft. De rol van een node is om het netwerk te ondersteunen door een kopie van een blockchain te onderhouden en in sommige gevallen om transacties te verwerken. Elke cryptocurrency heeft zijn eigen nodes, waarbij de transacties van de cryptovaluta (token) worden bijgehouden.

Nodes zijn de afzonderlijke delen van de grotere datastructuur die een blockchain is. Omdat de eigenaren van nodes vrijwillig met hun servers en computers bijdragen om transacties op te slaan en te valideren, hebben ze de kans om de transactiekosten te innen en hiervoor een beloning te verdienen van de onderliggende cryptovaluta. Beter bekend las mining of forging.

Het verwerken van deze transacties kan grote hoeveelheden computer- en verwerkingskracht vereisen, wat betekent dat de capaciteiten van de gemiddelde computer ontoereikend zijn. Over het algemeen investeren professionele miners (digitale mijnwerkers) meestal in extreem krachtige computerapparatuur, ook wel CPU’s (Central Processing Units) of GPU’s (grafische verwerkingseenheden) genoemd, om gelijke tred te houden met de vraag naar verwerkingskracht die nodig is om transacties te valideren en als zodanig het verdienen van de beloningen die daarmee gepaard gaan.

Een node kan een communicatie-eindpunt zijn of een punt van communicatie-herdistributie die linken naar andere nodes. Elk node op het netwerk wordt als gelijk beschouwd, maar bepaalde nodes hebben verschillende rollen in de manier waarop ze het netwerk ondersteunen. Niet alle nodes zullen bijvoorbeeld een volledige kopie van een blockchain opslaan of transacties valideren.

Een volledig node downloadt een complete kopie van een blockchain en controleert nieuwe transacties die binnenkomen op basis van het consensusprotocol dat wordt gebruikt door die bepaalde cryptovaluta of utility-token. Alle nodes gebruiken hetzelfde consensusprotocol om compatibel te blijven met elkaar. Het zijn de nodes op het netwerk die transacties bevestigen, valideren en ze in blokken plaatsen. Nodes komen altijd tot hun eigen conclusie of een transactie geldig is en moeten worden toegevoegd aan een blok met andere transacties, ongeacht hoe andere nodes werken.

🔐Veilig Online 🤳Handelen in Crypto❔  

+

Book a Call

How To Get In Touch With Us

[contact-form-7 id="1273"]