Bitcoin is een protocol: een set van regels waar een ieder die zich in het netwerk begeeft aan moet houden. Zoals in het dagelijks leven verschillen gebruikers wel eens van mening over wat de regels exact moeten zijn. Bij zo’n verdeeldheid zien verschillende groepen het liefst een andere toekomst of richting waar een cryptovaluta zoals bitcoin naar toe zou moeten gaan.

Wanneer er verschillende implementaties zijn kan er een fork ontstaan. Er zijn twee opsplitsingen: Hard Forks en Soft Forks. Een fork in de blockchain betekent dat de broncode op een bepaald moment gekopieerd wordt en door een andere partij wordt aangepast.

SOFT FORK
Een Soft Fork wordt frequenter toegepast en kan voorkomen wanneer er bijvoorbeeld een update moet gebeuren aan de software of wanneer een bug moet weggewerkt (fout in de software) worden. Indien er een fork gebeurd die achterwaarts compatibel is met oudere versies dan spreekt met van een Soft Fork.

HARD FORK
Als er wijzigingen aan de software worden gebracht die niet achterwaarts compatibel zijn met oudere versies dan spreekt men van een Hard Fork. Iedere bitcoin gebruiker moet software upgraden naar de nieuwste versie anders zullen de blokken die aan de blockchain worden toegevoegd niet herkend worden.

Book a Call

How To Get In Touch With Us

[contact-form-7 id="1273"]